Ρεμπέτικο γλέντι οικονομικής ενίσχυσης ΑΡ.ΠΑ. στο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ, ΨΥΧ.Α.ΚΙ.Α, ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. στο Χημικό, Α.Τ.Α.Κ. στο ΤΕΙ

Πέμπτη στις 11 μ.μ.
Γρασίδια Φιλοσοφικής ΑΠΘ