Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 14:00 στο ΥΠΟΣΤΕΓΟ (25ης Μαρτίου 38, Αργυρούπολη)