Πως διεθνή μέσα ενημέρωσης ετοιμάζουν μια νέα σταυροφορία

Όρισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα επιχειρούν τα τελευταία 24ωρα να συνδέσουν την τρομοκρατία με το ισλάμ και τους μουσουλμάνους. Δυο χαρακτηριστικά video (στα αγγλικά) κάνουν το γύρο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Πρόκειται όμως μόνο για δυο από τις περιπτώσεις όπου η προπαγάνδα απέτυχε. Σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις απλώς περνά ασχολίαστη.

Στην Ελλάδα το έργο αυτό ανέλαβαν γνωστοί δημοσιολόγοι που, συμπτωματικά, έχουν εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν τη λατρεία τους για την πολιτική των ΗΠΑ.

https://www.youtube.com/watch?v=O0beZAK85Qc

https://www.youtube.com/watch?v=zFSb5UhA1Uc