Προγραμματισμένες προβολές

στον κινηματογράφο Μικρόκοσμο, Συγγρού 106 Αθήνα

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 13:00
Τεταρτη 25 Σεπτεμβρίου 19:00
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 24:00
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 13:00
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 19:00
Παρασκεύη 4 Οκτωβρίου 24:00
Κυριακή 6 Οκτωβρίου 13:00
Είσοδος Ελεύθερη
Προβολή Ιερισσού