Μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνοψη δηλώσεων από τον χρήστη του Twitter  @ShaolinWuShu

BUdUHBeCEAElcYH