Πολιτικά tweet απάντηση στην ομιλία Τσίπρα

Tweet δημοσιογράφων, πολιτικών και πολιτών που ασκούν κριτική στην ομιλία Τσίπρα (επιλογή με κριτήρια… προσωπικά)

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ