Πολίτες που αγανακτούν με την προπαγάνδα κόβονται στον αέρα – Video

https://www.youtube.com/watch?v=srtDNgB94aU

Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση