Κάτι τρέχει με το νερό

«Παραλιακό καφέ»… Κάτι τρέχει με το νερό

Απολαύστε το πρώτο spot της καμπάνιας ενημέρωσης «Κάτι Τρέχει με το νερό» που δημιούργησε η πρωτοβουλία πολιτών SAVEGREEKWATER με την εθελοντική συνεισφορά 250 συντελεστών από το χώρο του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης με στόχο την ενημέρωση για την προστασία του συλλογικού αγαθού του νερού από την ιδιωτικοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.savegreekwater.org

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ