Ο Plasticobilism για ,τις 7 Απριλίου, την παγκόσμια μέρα Υγείας…