Παγκόσμιος χάρτης συγκεντρώσεων για την Ελλάδα

Διαδραστικός χάρτης, που ανανεώνεται διαρκώς για τις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλο τον κόσμο την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Πηγή: #15_2jeSuisHellas

Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση