Παγκόσμιος χάρτης συγκεντρώσεων για την Ελλάδα

Διαδραστικός χάρτης, που ανανεώνεται διαρκώς για τις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλο τον κόσμο την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Πηγή: #15_2jeSuisHellas

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ