ματ

Ο Plasticobilism για την ΕΛΑΣ που ψεκάζει αγρότες με χημικά

Δεν μπορείς να ψεκάζεις τον πατέρα σου, που αντιστέκεται για σένα.
Δεν μπορείς να ψεκάζεις κανέναν, όταν το έντομο είσαι εσύ.