χώρος αλληλεγγύης γυναικών

Ο Χώρος Αλληλεγγύης Γυναικών στο Αντιδραστήριο (vid)

Ένας χώρος για την αλληλεγγύη, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, από γυναίκες για τις γυναίκες και όλη την κοινωνία, στο «Αντιδραστήριο» της ΕΡΤ3. Οι συντελεστές επισκέφθηκαν το Χώρο Αλληλεγγύης Γυναικών, μια αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα στη Θεσσαλονίκη, που καλεί τις γυναίκες να στηρίξουν η μία την άλλη απέναντι στην κρίση, τη βία, τον πόλεμο, την προσφυγιά και ενημερωνόμαστε για τα μαθήματα ελληνικών στους πρόσφυγες και άλλες δράσεις αλληλεγγύης. Η εκπομπή καταγράφει ακόμη πώς οι γυναίκες στις αυτοδιαχειριζόμενες κουρδικές κοινότητες της Συρίας, με τη χειραφέτησή τους, συμμετέχουν ισότιμα και αποφασιστικά στο κίνημα για ελευθερία.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ