πηνελόπη δέλτα

Οικογένεια Σαμαρά: Από την Πηνελόπη Δέλτα στο σκονάκι

Με αφορμή την απόλυση από το κολέγιο Αθηνών της καθηγήτριας που έπιασε το γιό του Σαμαρά να αντιγράφει θυμίζουμε το κείμενο που είχε δημοσιεύσει το 1932 ο Στέφανος Δέλτα, ένας εκ των ιδρυτών του κολεγίου και σύζυγος της Πηνελόπης Δέλτα – προγιαγιάς του Αντώνη Σαμαρά.

Προφανώς ο Σαμαράς δικαίως αισθάνεται το κολέγιο “δικό του μαγαζί” αφού ιδρύθηκε από την οικογένειά του.

Το ερώτημα είναι πιο σοβαρό μέλος της ελληνικής αστικής τάξης θα θέλει πια να στείλει το παιδί του σε ένα κολέγιο με τόσο χαμηλά εκπαιδευτικά στάνταρ, όπού κατά τα φαινόμενα ενισχύεται η αντιγραφή.

Αντιγράφουμε απόσπασμα από τo κείμενο του Στέφανου Δέλτα

“Αποστολή του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι να προσφέρει παιδεία ανωτάτου επιπέδου -με διεθνή κριτήρια- στους πιο άξιους και να καλλιεργεί στους μαθητές του εκείνες τις ικανότητες της ψυχής, του σώματος και του πνεύματος που είναι αναγκαίες για κάθε υπεύθυνο πολίτη της Ελλάδας και του κόσμου: Ηθικό σθένος, πνευματική πειθαρχία, ανθρωπιά και κατανόηση, ακλόνητη αφοσίωση στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια. Σκοπός μας είναι να εμφυσήσουμε στους μαθητές, με τη διδασκαλία και με το παράδειγμα, ισχυρή αίσθηση του μέτρου, επιζητώντας με τον τρόπο αυτό να τους εξασφαλίσουμε δεσμούς μεταξύ γνώσεως και κρίσεως και τη διασύνδεση πνευματικής ικανότητας και υπευθυνότητας. Έτσι, τιμούμε τις διαχρονικές αξίες τις ενσαρκωμένες στην παράδοση τόσο της Ελλάδας όσο και της Αμερικής. Έτσι, καλλιεργούμε βαθύ σεβασμό για την Ελληνική κληρονομιά σε όλο τον πλούτο και την πολυπλοκότητά της”.

Κύριοι άξονες για την υλοποίηση των επιδιώξεων αυτών είναι:

Η έμφαση στην ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και κριτικής ικανότητας.
Ο αρμονικός συνδυασμός της ανθρωπιστικής παιδείας με τη σύγχρονη τεχνολογία, της πολιτιστικής μας παράδοσης με τα διεθνή πνευματικά-εκπαιδευτικά ρεύματα.
Η εξοικείωση με την έρευνα και η απόκτηση δεξιοτήτων για την εμβάθυνση σε ειδικότερα γνωστικά πεδία.
Η ισόρροπη ανάπτυξη της ατομικής πρωτοβουλίας και ελευθερίας με τη συλλογική υπευθυνότητα και συνεργασία.
Η επίτευξη των στόχων του ΕΕΙ διασφαλίζεται:

Με την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των μαθημάτων του κανονικού ακαδημαϊκού προγράμματος
Με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, που δίνουν έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, στην ευρεία αξιοποίηση της βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων, στη χρήση πολλαπλών βιβλίων κ.ά.
Με τη συστηματική καλλιέργεια και προβολή προτύπων, πνευματικών, κοινωνικών και ηθικών αξιών
Με ένα πλέγμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, όπως: Μαθητικοί όμιλοι, μαθητικές εκδόσεις, συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σε Κοινοτικά προγράμματα κ.ά.
Με σειρά Κολλεγιακών θεσμών, που λειτουργούν επί δεκαετίες: π.χ., ρητορικοί διαγωνισμοί, βραβεία, Μαθητικές Κοινότητες (για την εξοικείωση των μαθητών με τις δημοκρατικές διαδικασίες, την ενθάρρυνση της ενασχόλησης με τα κοινά και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης), κ.ά.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ