Ο Plasticobilism για την επιχείρηση εκκένωσης της Ειδομένης