δημοκρατία δημοψήφισμα

Μέχρι να ξανααποκατασταθεί η δημοκρατία, μην την ξαναπείτε έτσι

Ο Plasticobilism για την επέτειο πτώσης της χούντας