Ο Plasticobilism για την επέτειο πτώσης της χούντας