Πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ερωτήσεις που δεν έχουν αλλάξει από το 2010.