Το debate που διοργάνωσε το Unfollow σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και το Free Thinking Zone.