Ιδιωτικοποιήσεις: Αξιοποίηση ή εκποίηση

Το debate που διοργάνωσε το Unfollow σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και το Free Thinking Zone.

 

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ