Παναγία

Η «Παναγία» της TINA

Ο Plasticobilism απεικονίζει τις «Παναγίες της κυβέρνησης»…