Παναγία

Η «Παναγία» η Μνημονιοκρατούσα.

Ο Plasticobilism απεικονίζει τις «Παναγίες της κυβέρνησης»…

inffowar logo

Ξεκινάμε μια νέα περίοδο με πολλές ιδέες

για νέα θέματα, εκπομπές και αποστολές.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να τις υλοποιήσουμε.

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει.

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ