Παναγία

Η «Παναγία» η Μνημονιοκρατούσα.

Ο Plasticobilism απεικονίζει τις «Παναγίες της κυβέρνησης»…

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ