Παναγία

Η «Παναγία» η Μνημονιοκρατούσα.

Ο Plasticobilism απεικονίζει τις «Παναγίες της κυβέρνησης»…

Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση