παναγία

Η «Παναγία» Δεξιά

Ο Plasticobilism απεικονίζει τις «Παναγίες της κυβέρνησης»…
(New Syriza logo by Wonder Jlaw 3)

inffowar logo

Ξεκινάμε μια νέα περίοδο με πολλές ιδέες

για νέα θέματα, εκπομπές και αποστολές.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να τις υλοποιήσουμε.

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει.

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ