παναγία

Η «Παναγία» Δεξιά

Ο Plasticobilism απεικονίζει τις «Παναγίες της κυβέρνησης»…
(New Syriza logo by Wonder Jlaw 3)

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ