λιμάνι ταιπέδ

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και η «απονέκρωση του κράτους»

Ο Πάνος Ζάχαρης σχολιάζει την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ με τον δικό του τρόπο…

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ