λιμάνι ταιπέδ

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και η «απονέκρωση του κράτους»

Ο Πάνος Ζάχαρης σχολιάζει την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ με τον δικό του τρόπο…