Η Ελλάδα βάφεται κόκκινη… από την ανεργία

Η πορεία της ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 25 χρόνια από το OneEurope

ανεργία

inffowar logo

Ξεκινάμε μια νέα περίοδο με πολλές ιδέες

για νέα θέματα, εκπομπές και αποστολές.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να τις υλοποιήσουμε.

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει.

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ