Η Ελλάδα βάφεται κόκκινη… από την ανεργία

Η πορεία της ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 25 χρόνια από το OneEurope

ανεργία

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ