Όταν ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη υποστηρίζει ότι ένα κόμμα της μετριοπαθούς Αριστεράς έκανε «διόρθωση» 45 μοιρών, εξετάζει κανείς το ενδεχόμενο το κόμμα να είναι εκτός πορείας κατά 90 μοίρες;

Α.Χ