Εργασιακός μεσαίωνας

Εργασιακός μεσαίωνας (video)

workplace middle ages from stefanos kosmidis on Vimeo.

Μια πραγματικότητα που δεν απέχει……
Based on True Events

Σενάριο
Στέφανος Κοσμίδης,Σπύρος Περδίου

Σκηνοθεσία
Στέφανος Κοσμίδης

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ