μετανάστες πρόσφυγες ΕΕ

Εδώ η Ε.Ε. λύνει το προσφυγικό #not


O Jo Di Graphics για την πολιτική της ΕΕ για το μεταναστευτικό-προσφυγικό