πρόσφυγες

Δώστε στέγη και άσυλο στους Σύρους λέει η Υπατη Αρμοστεία

Με αφορμή την ειρηνική διαμαρτυρία των Σύρων προσφύγων στο Σύνταγμα, ο επικεφαλής του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Γιώργος Τσαρμπόπουλος, δήλωσε τα παρακάτω:

1.Για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης, με προτεραιότητα στις πλέον ευάλωτες ομάδες (π.χ. οικογένειες με παιδιά), να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής προσωρινή στέγαση και γενικότερα κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών τους. Σημειωτέον ότι οι Σύροι προστατεύονται από την επιστροφή και διαμένουν προσωρινά νόμιμα στη χώρα.

2.Η ένταξη στο ελληνικό σύστημα ασύλου, όσων το επιθυμούν, εξασφαλίζει την κατοχύρωση μιας σειράς δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος, μεταξύ των οποίων τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος οικογενειακής συνένωσης με μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου έχει πρόσφατα υιοθετήσει μια ταχεία διαδικασία αναγνώρισης του προσφυγικού καθεστώτος για τους υπηκόους Συρίας.

3.Η αναγνώριση του προσφυγικού καθεστώτος πρέπει να συνδυαστεί με την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης της προβλεπόμενης άδειας παραμονής στη χώρα, καθώς και να συμπληρωθεί με την άμεση υπογραφή και προώθηση προς έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων του πρόσφυγα. Και τα δύο αυτά έγγραφα είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των προσφύγων, σύμφωνα με το νόμο.

4.Για την απόλαυση στην πράξη μιας σειράς δικαιωμάτων που παρέχονται στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες (καθώς και σε όσους αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας), είναι αναγκαία η λήψη μέτρων από την Πολιτεία για στήριξη της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, με αξιοποίηση των προγραμμάτων και κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Με δεδομένο τον αυξανόμενο προσφυγικό πληθυσμό στη χώρα, η χάραξη στοχευμένων πολιτικών ένταξης είναι απαραίτητη τόσο για τους ίδιους τους πρόσφυγες όσο και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

5.Δυνατότητα εξόδου από τη χώρα, εντός του ισχύοντος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και απολαμβάνοντες επικουρική προστασία, καθώς και στους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων).

6.Η Ύπατη Αρμοστεία έχει επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας τρόπων νόμιμης μετακίνησης των Σύρων και άλλων προσφύγων που αναγκάζονται να εκτοπισθούν λόγω πολεμικών συρράξεων (μετεγκατάσταση, θεωρήσεις εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους, διευκόλυνση της οικογενειακής συνένωσης, θεωρήσεις εισόδου στο πλαίσιο εργασιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων σπουδών, κ.ά.), ώστε να αποφεύγονται οι επικίνδυνες παράτυπες μεταναστεύσεις. Παράλληλα έχει επισημάνει την ανάγκη για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και καταμερισμό ευθυνών μεταξύ των Κρατών Μελών, ώστε να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι χώρες πρώτης άφιξης στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα. Και τα δύο αυτά ζητήματα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου και διαπραγματεύσεων σε επίπεδο Ε.Ε.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ