Δωρεάν το βιβλίο The Debt Crisis: From Europe to Where?

Διαβάστε και κατεβάστε στον υπολογιστή σας απολύτως δωρεάν το βιβλίο “The Debt Crisis: From Europe to Where?” για τα αίτια της κρίσης χρέους στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Το βιβλίο διατίθεται για μη εμπορική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του CADTM

The Debt Crisis : From Europe to where? by

Authors: Damien Millet,Daniel Munevar, Eric Toussaint, Renaud Vivien
Editors: Sushovan Dhar, Sundara Babu Nagappan

Contents
1. Editors’ note
2. Prologue The CADTM: 20 years of struggle for the oppressed – Eric Toussaint
3. Introduction by Eric Toussaint

European Capitalism in Crisis
4. Greece: The very symbol of illegitimate debt – Eric Toussaint
5. Europe Gets Shock Therapy like Latin America in the 1980s and 1990s – Eric Toussaint interviewed by Carlos Alonso Bedoya
6. Greece, Ireland and Portugal: why agreements with the Troika are odious – Renaud Vivien & Eric Toussaint
7. Greece: The IMF and Lagarde get it wrong – Eric Toussaint & Damien Millet
8. All the loans accorded by the Troika are illegitimate – Eric Toussaint interviewed by Ana Benačić
9. In the eye of the storm: the debt crisis in the European Union – Eric Toussaint interviewed by the CADTM
10. Now approaching Spain, the bank hurricane continues along its path of destruction – Eric Toussaint

The Global Context
11. G20: The Symbol of a System Failure – Eric Toussaint
12. Barack Obama: The change that didn’t happened – Eric Toussaint & Daniel Munevar

Resistance & Alternatives
13. The International Context of the Global Outrage- Eric Toussaint
14. Seismic election results in Greece – Eric Toussaint
15. Do we need a public debt? – Damien Millet & Eric Toussaint
16. Our AAA : Audit, Action, Abolition – Damien Millet & Eric Toussaint
17. Eight key proposals for another Europe – Eric Toussaint

End Notes

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ