Διεθνής Αμνηστία

Διεθνής Αμνηστία: Βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση από την κυβέρνηση

Αναδημοσιεύσαμε από εδώ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η Διεθνής Αμνηστία χαιρετίζουν την ανακοίνωση του Γιάννη Πανούση, Αναπληρωτή Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ότι οι αρχές θα σταματήσουν να κρατούν επ’ αόριστον αλλοδαπούς/-ές για τους/τις οποίους/-ες έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Τάξης προέβη στην ανακοίνωση αυτή κατά τη διάρκεια των προγραμματικών του δηλώσεων δύο ημέρες πριν ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η πρακτική υιοθετήθηκε πριν από ένα χρόνο από τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με Υπουργική Απόφαση κατόπιν Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η κράτηση των παράτυπων μεταναστών/-στριών δύναται να παραταθεί, εν αναμονή της επιστροφής ή απέλασής τους, και πέραν της μέγιστης επιτρεπόμενης από το νόμο 18μηνης περιόδου κράτησης, σε περίπτωση που αυτοί/-ές θεωρηθεί ότι δεν συνεργάζονται για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής τους[1]. Έκτοτε οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν συστηματικά την πρακτική της επ’ αόριστον διοικητικής κράτησης των τελούντων υπό επιστροφή αλλοδαπών, παρότι αυτή παραβιάζει άμεσα το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Κατά την διάρκεια του περασμένου χρόνου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, με την υποστήριξη της Διεθνούς Αμνηστίας, παρείχε νομική συνδρομή σε δέκα υπηκόους τρίτων χωρών προσβάλλοντας τη νομιμότητα της κράτησής τους πέραν των 18 μηνών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Στις δέκα αυτές περιπτώσεις οι ελληνικές αρχές είχαν επιβάλει στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών de facto αποφάσεις επ’ αόριστον κράτησης, αφότου οι εν λόγω αλλοδαποί είχαν κρατηθεί για τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο των 18 μηνών, που προβλέπεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι υποθέσεις αφορούσαν πολίτες Ιράν, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ακτή Ελεφαντοστού, Νιγηρία, Τυνησία και Αίγυπτο, που είχαν κρατηθεί μεταξύ 19 και 23 μηνών συνολικά. Σε όλες τις υποθέσεις, οι αρμόδιοι/-ες δικαστές έκριναν ότι η παράταση της κράτησης δεν ήταν σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επ’αόριστον κράτηση παράτυπων μεταναστών/-στριών είναι ένα μόνο από τα σημεία εκείνα στα οποία οι ελληνικές πολιτικές κράτησης μεταναστών δε συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα. Ένας άλλος λόγος σοβαρής ανησυχίας είναι η εκτεταμένη και αδιακρίτως επιβληθείσα διοικητική κράτηση παράτυπων μεταναστών/-στριών και αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών, που συλλαμβάνονται κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα ή κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων-σκούπα της αστυνομίας. Η κράτηση αυτή λαμβάνει χώρα υπό απαράδεκτες συνθήκες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι συνιστούν απάνθρωπη και/ή εξευτελιστική μεταχείριση, ενώ έχουν επίσης επικριθεί από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT).

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η Διεθνής Αμνηστία καλούν την Ελληνική Κυβέρνηση:

να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση της να θέσει τέλος στην επ’ αόριστον κράτηση των μεταναστών/-στριών·
να επανεξετάσει την πολιτική της αδιακρίτως ασκούμενης και συστηματικής κράτησης των παράτυπων μεταναστών/-στριών και όσων αιτούνται άσυλο κατά τη διάρκεια της κράτησής τους· και
να βελτιώσει τις συνθήκες κράτησης, εξασφαλίζοντας επαρκείς συνθήκες υγιεινής, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική αρωγή, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και χώρο προαυλισμού για σωματική άσκηση.

Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό Τμήμα

Τηλ. (210) 3600628

Email: [email protected]

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ