Οι σημαντικότερες αναλύσεις από τα διεθνή και ελληνικά μέσα ενημέρωσης (με τις οποίες δεν συμφωνούμε υποχρεωτικά)