Χάρβει Μαρξ

Όσα θέλατε να μάθετε για το Κεφάλαιο του Μαρξ από τον Ντέιβιντ Χάρβεϊ (Τόμος 1)

Εισαγωγή

Κεφάλαια 1-2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαια 4-6

Κεφάλαια 7-9

Κεφάλαια 10-11

Κεφάλαια 12 – 14

Κεφάλαιο 15 (1-3)

Κεφάλαιο 15 (4-10)

Κεφάλαια 16 – 24

Κεφάλαιο 25

Κεφάλαια 26 – 33

Συμπέρασμα

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ