ΔΕΥΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ

Η εικόνα της ημέρας από τον λογαριασμό του @christosangelop