Στο δεύτερο μέρος το «Αντιδραστήριο» 10/02/2016 καταγράφει τον αγώνα των απολυμένων και των απεργών της Κόκα Κόλα, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις με αίτημα να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη.