Ο δημοσιογράφος Ν.Μπογιόπουλος συμπυκνώνει το νόημα της ελληνικής «διάσωσης»