Για τέτοιες εκπομπές ήθελαν να κόψουν την «Πρωινή Ενημέρωση»

Ο δημοσιογράφος Ν.Μπογιόπουλος συμπυκνώνει το νόημα της ελληνικής «διάσωσης»

Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση