Βαρουφάκης: Και ανατινάξεις κτιρίων

Από το λογαριασμό του Καθηγητή Μυστήριου
https://twitter.com/Prof__Occultis/status/625386337387069440

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ