Στην ομιλία αυτή της 15ης Φεβρουαρίου 2014 περιγράφεται το ιστορικό της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα σύνορα και ο ιδιαίτερος ρόλος των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην διαμόρφωσή της.

Πηγή: apostolisfotiadis.wordpress.com