Από αριστερά: El Dorado – Eurobank- KMW (Leopard 2)

Χρήστος Πάχτας – Γκίκας Χαρδούβελης – Γιάννος Παπαντωνίου

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ