Αν οι Pulp τραγουδούσαν για το ΠΑΣΟΚ…

Kids are spittin’ on the Town Hall steps and frightenin’ old ladies
I dreamt that I was livin’ back in the mid 1980s
People marchin’, people shoutin’, people wearin’ pastel leather
The future’s ours for the takin’ now, if we just stick together […]

Well by 1985, I was as cold as cold could be
But no one’s underground to dig me out and set me free
’87 socialism gave way to socialisin’

inffowar logo

Ξεκινάμε μια νέα περίοδο με πολλές ιδέες

για νέα θέματα, εκπομπές και αποστολές.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να τις υλοποιήσουμε.

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει.

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ