Αν οι Pulp τραγουδούσαν για το ΠΑΣΟΚ…

Kids are spittin’ on the Town Hall steps and frightenin’ old ladies
I dreamt that I was livin’ back in the mid 1980s
People marchin’, people shoutin’, people wearin’ pastel leather
The future’s ours for the takin’ now, if we just stick together […]

Well by 1985, I was as cold as cold could be
But no one’s underground to dig me out and set me free
’87 socialism gave way to socialisin’

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ