ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
για την συνδιοργανωση
ΚΑΡΑΒΑΝΙΟΥ
ΑΓΩΝΑ
με κατάληξη στην Αθήνα,
τέλη Ιουνίου/αρχές Ιουλίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
19.00 ΕΔΟΘ
Προξένου Κορομηλά 51

καλούνται:
σωματεία, σχήματα, κινήσεις, πρωτοβουλίες, επιτροπές αγώνα,
συνελεύσεις γειτονιάς, οργανώσεις και συλλογικότητες
του κοινωνικού και εργατικού κινήματος