Λάβαμε και αναρτούμε την παρακάτω video-ανταπόκριση από τη χθεσινή πορεία κατά της εξόρυξης χρυσού

391 στρέμματα δάσους θα καταστραφούν μέχρι την ολοκλήρωση
της διαμόρφωσης του ανοιχτού ορύγματος -open pit- στις Σκουριές.

1269 στρέμματα δάσους για τη διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης των αποβλήτων στο ρέμα Καρατζά και Λοτσάνικο,
126 στρέμματα δάσους για επιφανειακές εγκαταστάσεις και
430 στρέμματα δάσους για συμπληρωματικά έργα.

Τα κυρίαρχα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα.

Shot and edited by: YTV
www.facebook.com/yorgostv

CLOSE
CLOSE