Φωτογραφία από το Λεύκωμα Δεκέμβρης 08: Ιστορία ερχόμαστε κοίτα τον Ουρανό.