Έξω από τα σχολεία η αστυνομία

Φωτογραφία από το Λεύκωμα Δεκέμβρης 08: Ιστορία ερχόμαστε κοίτα τον Ουρανό.

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ