«Ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες»
Μακάριος

«Παρέλαβα Κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω Κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου»
Παπαδόπουλος

«Κουράγιο»
Αναστασιάδης

No more articles